onsdag 28 september 2011

Vårdvalet i VG underfinansierat

Oktober 2009 genomfördes vårdvalet i Västra Götalandsregionen och invånarna listades på de olika vårdcentralerna. Vid vårdvalet valde våra politiker att avsätta mindre pengar per invånare jämfört med vad primärvården Skaraborg tidigare fått. Detta har lett till att blodtrycksmottagningar, livstidsmottagningar och hembesök till hemsjukvårds patienter har minskat eller upphört helt. Jourmottagningarna har dragits ner till ett minimum.

För att få en välfungerande primärvård behövs det resurser motsvarande en distriktsläkare per 1 500 invånare. Ingen vårdcentral har fått dessa resurser. Detta leder till en omöjlig arbetssituation som riskerar att utbildningsläkarna skräms bort från primärvården.

VG-regionen borde därför satsa sina pengar på primärvården istället för på att korta väntetiderna på akuten.Mer pengar borde satsas på förebyggande verksamhet och egenvård, då skulle färre behöva uppsöka akuten.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, ,Twingly

Inga kommentarer: