tisdag 20 september 2011

Oro för framtidens sjukförsäkring som utreds

Socialförsäkringsutredningen ska utforma framtidens sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar, men arbetet väcker en hel del oro, både hos funktionshinderrörelsen och facket. Men facket ser också fördelar med ett starkare samband med kollektivförsäkringarna. Regeringen har i direktiven öppnat dörren för ett ökat marknadsinflytande av socialförsäkringen, tex genom att flytta över ansvaret till arbetsmarknadens parter.

Handikappförbunden är däremot mot en sådan utveckling och är rädda för att de som står långt från arbetsmarknaden kommer ännu längre ifrån den. Vi riskerar att få två system- ett för dem som arbetar och ett annat för de sjuka/arbetslösa.Så fort man börjar sortera blir de som har en funktionsnedsättning förlorare. Det kan bli högre premier för de som har  "högre risk". Risjken är också stor att funktionshiner perspektivet kommer att saknas i diskussionerna mellan partierna.

Enligt tidningen Svensk handikapptidskrift (SHT) ska utredningen vara klar den 15 maj 2013 och ett hållbart förslag om "mer hållbara försäkringar vid arbetslöshet och sjukdom" presenteras. I slutänden vill regeringen testa gränserna för var ett systemskifte kan finnas, tror LO:s välfärdsutredare Kjell Rautio.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, , politik
,Riksdagen, välfärd,sjukförsäkringen

Inga kommentarer: