fredag 23 september 2011

Pengar går före flickors liv i läkemedelsbranschen

Inger atterstam i SVD skriver: "Läkemedelsföretaget GSK (Glaxo Smith Klein) satte ned foten i den segdragna cirkusen runt vaccineringen mot livmoderhalscancer i Sverige, en affär på sådär 250 till 300 miljoner kronor. Det försenar vaccineringen av flickor mot livmodercancer ytterligare. Kampen om rättigheten att tillverka vaccinet har tydligen pågått sedan 2008! Skamligt!

GSK gav alltså efter för de sämsta och enligt många numera helt dominerande traditionen i den internationella läkemedelsindustrin: Kommersialismen. Det viktiga är att kämpa för miljonerna, för framtida marknader, för aktieägarna, för att GSK:s vaccinvarumärke Cervarix (det som nu förlorade i Sverige) inte ska halka efter och definitivt förlora mot konkurrent Gardasil. Då spelar inte flickors liv någon roll." Det är bara miljonerna som räknas. Tala om ett cyniskt spel.

En annan kär tradition i läkemedelsbranschen är nämligen att stämma varandra i ofta segdragna och oerhört dyrbara rättsliga processer, kallas understundom okynnesöverklaganden.

Hur kan läkemdelsbolag tillåtas att sabotera vård på detta sätt? Lagen om offentlig upphandling måste ändras om detta är vanligt förekommande förfarande. Det kan inte vara rimligt att överklaganden ska äventyra vården och männsikors liv, som nu sker.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,,

Inga kommentarer: