torsdag 5 februari 2009

Krånglig och ineffektiv sjukvård

I en artikel i Dagens medicin kan man läsa att sjukvården har problem med få patientbesök per läkare, få vårdplatser på sjukhus och stora brister i tillgängligheten. Patienter upplever vården som krånglig och ineffektiv. Det är svårt att komma i kontakt med vården och långa väntetider. Vårdpersonalen vill ägna sig åt patienterna men hindras av onödigt administrativt arbete - jakt på vårdplatser, ineffektiva datarutiner, intyg, resursfördelningssystem, dubbla eller tredubbla journalanteckningar och rapportering. Vårdpersonalen behöver istället mer tid för patienterna.

Studier visar att läkare och sjuksköterskor bara använder 1/3 av sin tid till patienterna. Så mycket som 2,5 timmar av en läkares eller sjuksköterskas arbetsdag upptas istället av administrativa uppgifter. Dokumentation och administration är nödvändiga, men tar i dag orimligt mycket tid.

Det är inte konstigt att man som patient upplever att doktorn är stressad och inte har tid att prata. det är löpandenbandprincipen som gäller. det går väl bra om man bara har en förkylning, tex. Men är man kronisk sjuk/skadad är situationen ofta mer komplex och man behöver längre tid med doktorn än 15 minuter.

Inga kommentarer: