torsdag 19 februari 2009

Ny metod för bedömning av nackskador

En ny metod för att kunna göra objektiva medicinska bedömningar av nacksmärtor - till exempel whiplashskador - presenteras nu av forskare vid Umeå universitet.De metoder som används inom vården idag när man tex ska undersöka nackens rörelseförmåga har varit subjektiva och svåra att standardisera.

Vid medicinska undersökningar av den här patientgruppen har det länge efterfrågats ett objektivt verktyg för att stödja vårdpersonalen i bedömningen av graden av funktionsnedsättning. Det unika med den här nya metoden är den helhetsbedömning som kan göras utifrån olika sk rörelseparametrar som mer objektivt kan beskriva nackens funktionsnedsättning. Här studeras även nervcellens informationsöverföring i samband med muskelspänning och smärta.

I avhandlingen undersöktes sammanlagt ca 100 personer, varav hälften hade en kronisk whiplashrelaterad skada. I jämförelse med friska försökspersoner hade de pisksnärtskadade patienterna ett minskat rörelseomfång i nacken och uppvisade lägre hastighet när de utför rörelserna, något som eventuellt kan kopplas till försämrad motorisk kontroll.

Läs också tidigare artiklar om pisksnärtskador från Vetenskapsradion: Nya rön om pisksnärtsskador

Bloggar: ,,,, ,,

Inga kommentarer: