tisdag 24 februari 2009

Stark kritik av neurologiskt snabbtest

I LT 4/2009 redovisar Löfvander m fl resultatet av ett grupparbete om snabbdiagnostik, på 10 minuter, av neuropatisk smärta(.NPS):NPS anses vara svårt både att diagnostisera och behandla, och enkla riktlinjer med hög diagnostisk träffsäkerhet skulle vara välkomna, särskilt i primärvården.

Men nu kritiserar Per Hansson, professor i klinisk smärtforskning, Karolinska institutet artikeln och skriver att den innehåller en mängd felaktigheter, samt förenklar undersökningsförfarandet och saknar viktiga aspekter.

Ska man följa råden i artikeln räcker det i de flesta fall sannolikt inte med 10 minuters handläggning och alltför mycket i artikeln är inte baserat på erfarenhet. Enligt Hansson måste tex NPS utredas och den tidigare sjukhistorien upptas. Han kritiserar också den föreslagna behahandlingen som inte överensstämmer med den praxis som råder.

Bloggar:
, , , , , , intressant

Inga kommentarer: