söndag 15 februari 2009

Rgeringens sparkrav skapade Försäkringskassans kris

Det tyngsta ansvaret för dagens situation måste läggas på socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, skriver Alexander Armiento, i en ledare i ST-press (ges ut av fackförbundet ST).

Dels lade hon sten på börda med sin brådska att införa nya och komplicerade regler i sjukförsäkringen. Men framför allt har hon satt organisationen på svältkur. Själv hävdar hon att myndigheten fått ett tillskott – men samtidigt har regeringen minskat anslagen med ännu större belopp. Totalt har anslagen minskat med nästan 600 miljoner kronor jämfört med 2006. Antalet årsarbetare har minskat med 2 500. Efter en sådan nedskärning är det magstarkt att, när verksamheten inte fungerar, hänvisa till att informationen från styrelse och ledning varit dålig. Varningssignaler har inte saknats, skriver Armiento.

När stora och komplexa organisationer reformeras, måste det göras med en rimlig tidsplan och anständiga resurser. Armiento menar att Försäkringskassan är ett skolexempel på hur det inte får gå till. Statskontoret ställer frågan varför en sänkning av tempot i förändringsarbetet inte övervägts. De är inte ensamma om att undra, skriver han.

Nu begär Försäkringskassan 950 miljoner kronor extra för att klara årets verksamhet. Armiento hoppas att myndigheten får denna helt nödvändiga förstärkning och att den räcker till att återställa förtroendet hos medborgare och medarbetare.

Bloggar: ,,,, , ,,,

Inga kommentarer: