onsdag 11 februari 2009

Skyddspass för sjuka?

Försäkringskassan skickar ut försåtliga brev med upplysningar om att den som jobbar måste anmäla det till försäkringskassan. Är det en fälla för att kunna dra in pensionen för den som arbetat några timmar eller suttit i en styrelse i en handikappförening? Enligt uppgift från FK måste även idella uppdrag i form av t ex styrelsearvoden uppges.

Det liknar nazisttidens uppmaning till judarna att infinna sig i gettot för att de skulle "skyddas" från andra tyskar. Det kanske är dags att för Försäkringskassan att utfärda skyddspass till de sjuka?

Idag träffade jag två kvinnor som varit långtidssjukskrivna och nu tvingats arbetsträna trots smärtor och trötthet. Den ena fick lägga sig flera gånger per dag på sin praktikplats och den andra fick vara hjälplärare på lektioner och göra en massa gratisjobb åt sin arbetsgivare, som sett sin chans att få gratis arbetskraft.

Läs mer: Mitt tidigare inlägg Sjukpensionärer kan förlora sin ersättning och vad Kommunisternas blogg skriver!

Bloggar:
,,,, , ,,,

Inga kommentarer: