torsdag 26 februari 2009

Särskilda läkare ska bedöma arbetsförmågan

Riksrevisionen anser att det bör vara olika läkare som behandlar patienten och som bedömer arbetsförmågan. Att uppgifterna bör skiljas åt ska inte tolkas som att Riksrevisionen anser att läkarkåren bör fråntas uppgiften att bedöma arbetsförmågan.

Riksrevisionen har granskat i vilken mån Försäkringskassan bedömer sjukskrivnas förmåga att ta annat arbete än det de sjukskrivs från. I alltför liten utsträckning, blir svaret.

Inte heller behandlande läkare bedömer arbetsförmåga i förhållande till hela arbetsmarknaden tillräckligt ofta. Ett skäl som anges till detta i rapporten ska vara läkarnas dubbla roller i sjukskrivningssituationen.

Bloggar: ,,,, , ,,,

Inga kommentarer: