måndag 2 mars 2009

Sömnbrist kan orsaka hjärtbesvär

Sömnbrist påverkar kroppens immunförsvar och kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och förtida död. Redan efter fem nätter med bristfällig sömn ökar riskerna. Orsaken till sömnunderskottet kan vara t ex övertidsarbete, stress, skiftarbete eller oregelbundna arbetstider.

I en studie som gjorts på friska personer av Arbetshälsoinstitutet i Finland, framgår det att två nätter med normal sömn inte räcker för att återställa de förändrade värden som uppstå. Det betyder att fortsatt sömnbrist belastar immunsystemet och kan ge upphov till långvariga immunologiska förändringar som kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar hos friska personer eller försvåra en redan existerande sjukdom.

Det betyder att långvarig smärta också är en riskfaktor eftersom det ofta medför sömnstörningar.

Bloggar: , , , , , ,

Inga kommentarer: