måndag 30 mars 2009

Det finns hjälp för långvarig smärta

Var femte svensk lider i dag av långvarig och påtaglig smärta. De drabbade famlar efter den rätta boten. Men vilka behandlingar som verkligen fungerar känner få till. Anledningen är att det helt enkelt inte finns någon universell metod som botar alla, utan att man måste göra en individuell behandlingsplan för varje patient.

Det är oftast flera alternativ som tillsammans som kan vara det bästa för den enskilde. T ex kan det vara en kombination av läkemedel, KBT och alternativa metoder som funkar bäst. Men avgörande är att de patienter som inte kommer på detta själva, får komma till ett multiprofessionellt team som består av olika yrken som tex sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog , smärtläkare mm. Där kan man med helhetssyn och patienten i fokus utforma den bästa vården. Men som patient ska man också vara klar över att man måste göra en hel del själv. Det är t ex viktigt att öka sin självkännedom och att bli medveten om sitt tänkande. Fysisk träning kan också vara av avgörande betydelse.

Som det står i artikeln granskar SBU vilka metoder som fungerat bäst, men säger samtidigt att det inte innebär att metoder med svagt vetenskapligt stöd inte fungerar eftersom det kan saknas tillförlitlig forskning inom området. Det gäller t ex alternativa metoder.

Läs också Expressens artiklar: Det finns lösningar och Metoderna som hjälper

Bloggar:, , , , ,

Inga kommentarer: