lördag 21 mars 2009

Antalet avslag för sjukpenning har ökat

Antalet sjukskrivna i Blekinge som får avslag på sjukpenning har ökat med 1 500 procent sedan de nya reglerna infördes i somras. Normalt har det rört sig om cirka 5 personer under samma period. Nu handlar det om mellan 75 och 80 avslag. Detta har medfört krav på högre produktionstakt på länets försäkringskassor för avslagsärendena tar betydligt mer tid och kraft än dem som beviljas sin sjukpenning.

Maria Pålsson vid Försäkringskassan i Blekinge, tycker inte att det är enbart negativt att antalet som får avslag på sin sjukpenningansökan har ökat så kraftigt.
"– Det är ett helt nytt sätt att fokusera. Vi bedömer den friska delen av personen och det är den delen som ska tillbaka ut i arbete, säger hon."
Ett konstigt sätt att resonera! Hur är det med helhetssynen? Den sjuka delen kanske tar över så att man inte kan utnyttja den friska delen?

Läs också
Hårresande exempel på brisfälliga beslut : Försäkringskassans förre chefsjurist Erik Ward har bytt sida. Nu hjälper han de sjuka med att överklaga och han är mycket kritisk mot försäkringskassan.Enligt honom har Kassan stora brister i rättssäkerhet.

Erik Wards kritik kan delas in i tre huvudpunkter:
– Svårt att nå fram till försäkringskassan och få tag i sin handläggare.
– Krångligt att få ut sina handlingar från försäkringskassan.

– Avslagsbeslut med bristfälligt motiverade bedömningar.
"Detta är inte acceptabelt ur den enskildes rättsäkerhet, säger han. Reglerna är inte kristallklara och det är trots allt sjuka människor om ska bedömas. Jag tycker att det finns all anledning för personer som fått avslag att överklaga, säger Erik Ward. "
Det är det här jag och många andra redan har kommit fram till. Bra att även professionen och Försäkringskassans egen personal börjar reagera. Men när ska Alliansregeringen och den ansvariga ministern börja reagera?Eller det här kanske är precis det de ville?

Bloggar:,,,,,,,, ,,,utanförskap

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Vi bedömer den friska delen av personen och det är den delen som ska tillbaka ut i arbete"

Vad ska vi göra med den sjuka delen så länge vi är på jobbet? Finns det ett "sjukdagis" som ta hand om den sjuka delen så länge? ;)

Kaktusblomman sa...

ja, det kan man verkligen fråga sig (*S*)