lördag 21 mars 2009

Statsbidrag för rehab till rygg - och nackskadade

Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse om en rehabiliteringsgaranti för åren 2009 och 2010. Garantin gäller personer med icke specifika rygg- och nackbesvär samt personer med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa. Rehabiliteringsgarantin innebär att statsbidrag ges för multimodal rehabilitering och för kognitiv beteendeterapi. Statsbidragets storlek innebär för Västra Götalands 75 miljoner kronor till behandlings- och rehabiliteringsinsatserna samt 19 miljoner kronor för förberedelser och organisatoriska förändringar. Hälso- och sjukvårdsutskottet i regionen har beslutat att införa denna rehabiliteringsgaranti.

Nu får vi se vad det innebär i praktiken? Blir det presumtiva arbetsföra (sjukskrivna) som får rehab eller gäller den även de som har sjukersättning?

Bloggar:
, , , , , ,, , ,

Inga kommentarer: