torsdag 26 mars 2009

Uttröttade läkare en fara för patientsäkerheten

Fler än 800 läkare arbetade ifjol mer än de 200 timmar som arbetstidslagen tillåter, det visar en granskning som Dagens Nyheter gjort i 20 av landets landsting och regioner. Detta innebär en risk för patienterna, enligt Johan Carlsson, chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet.

Granskningen visar att läkare systematisk arbetar mer än vad som är tillåtet och rekordet innehas av en 65-årig barnläkare vid Lunds universitetssjukhus som uppnådde 840 timmars övertid under 2008. Vilket motsvarar drygt fem månaders normal arbetstid. Mer än 150 läkare hade mer än 400 timmars övertid förra året och av dessa hade 30 arbetat minst 600 timmar utöver sin ordinarie arbetstid. Några läkare hade jobbat mer än 700 timmar extra och det motsvarar mer än fyra månaders heltidsarbete.

Socialstyrelsen anser att det största problemet är de långa arbetspassen bland, mer än 24 timmars arbete i sträck utan vila är det inte ovanligt att läkare arbetar . Detta strider bland annat mot EU:s arbetsdirektiv som innebär att alla anställda ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila inom ett dygn. Men att fler misstag som beror på trötthet och långa arbetspass inte inträffar i Sverige beror på att problemet i dagsläget inte granskas. Risken för misstag och felbedömningar ökar och därmed riskeras också patienternas säkerhet.

Det är mycket märkligt att Läkarförbundets ordförande Eva Bågenholm, försvarar detta system och inte anser det vara något problem (enligt en intervju jag hörde i morse). Det är ett gammalt,välkänt problem. Visst är det brist på läkare, men Läkarförbundet själva är de som motarbetat schemaläggning som innebär minskad jourtid(= mindre övertid) och ökat antal utbildningsplatser, för att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. Om det utbildas fler läkare minskar ju efterfrågan och därmed lönerna. Det är märkligt att läkarna har sån stor makt över politikerna?

Vem vill bli opererad eller behandlad av en läkare som arbetat ett dygn?Det sker ständigt och är rent livsfarligt för patienten. Redan på den tiden jag arbetade inom vården (80-talet) förekom det och det har tydligen inte hänt så mycket sedan dess.

Bloggar: , , , , , ,, , , intressant

Inga kommentarer: