onsdag 2 september 2009

Bara 30 fler läkare utbildas trots bristen

Behovet av nya läkare i Sverige är stort, enligt forsknings- och högskoleminister Tobias Krantz. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen 2010 att antalet utbildningsplatser utökas med ytterligare 30 studenter (!).

Med tanke på vad som sats i kvällens Uppdrag Granskning , har regeringen ännu en gång lyssnat på läkarförbundet och väljer att bara utbilda 30 fler (!) trots den katastrofala bristen på läkare. Flera hundra läkare utbildas i utlandet eftersom det finns så få platser Sverige. Men läkarna har tydigen varit smarta och lobbat regeringarna i flera sekel för att de inte ska öka antalet utbildningsplatser genom att påtala risken för arbetslöshet fastän det inte varit sant. De har helt enkelt velat hålla uppe efetrfrågan och sina löner. Nu profiterar de istället på samhället men får samtidigt surt betala för att det är stressigtoch patienterna klagar pga läkarbristen.

En rad prognoser visade samma sak på 1990-talet: läkarbristen skulle bli mycket svår framöver. Från t ex Högskoleverket har bilden varit entydig. De förutsåg bristen redan i mitten på 1990-talet och vi påtalade det också. Samma sak hos SCB. Redan för 20 år sedan förutspåddes ett ökat behov av läkare. Orsakerna angavs vara en ökad befolkning, en åldrande befolkning och en tro om att medicinsk utveckling också betyder ett ökat behov av kvalificerad vård. Men Läkarförbundet visade sig ha politikernas öra. Antalet utbildningsplatser minskade under flera år på 1990-talet med 2-250 platser per år innan nivån återställdes.Den svackan betyder över 1000 färre läkare och specialister idag och nu står vi därför inför en ännu större brist när 40-talisterna går i pension.

Märkligt att en yrkesgrupp kan ha så stort inflytande i samhället? Vilket annat fackförbund skulle ha kunnat uppnå samma resultat? Vilka flata politiker vi har haft!

Läs mer om Läkarförbundets lyckade kampanj .

Bloggar: , , , , ,,

Inga kommentarer: