fredag 25 september 2009

Fetma orsakar cancer

I takt med att allt fler slutar röka och allt fler kvinnor slutar att ta hormonersättningspreparat (i klimakteriet), så är det möjligt att övervikt kommer att bli den största bidragande orsaken till cancer bland kvinnor inom nästa årtionde, säger forskaren Andrew Renehan vid University of Manchester.

Fetma orsakar minst 124 000 fall av cancer i Europa varje år. Särskilt drabbade är kvinnor i Tjeckien, Lettland, Slovenien och Bulgarien. Siffrorna, som är baserade på epidemiologiska beräkningar, presenteras på cancerkonferensen Ecco-Esmo i Berlin. Forskarna har försökt göra uppskattningar av hur många personer med ett kroppsmasseindex (BMI) över 25 som drabbas av cancer på grund av sin övervikt

Förkortar livet

En studie som presenterades tidigare i år i medicintidskriften The Lancet visade att fetma förkortar livet med i genomsnitt två till fyra år. Cancer fanns med på den dystra listan, men även hjärtsjukdomar, stroke och andra blodkärlsrelaterade tillstånd, diabetes, påverkan på lever och njurar samt lungsjukdomar fanns med på den dystra listan.

Bloggar:
, , , , ,värk,

Inga kommentarer: