söndag 13 september 2009

Moderaterna vill behandla sjuka enligt en mall

RTP:s ordf. Pelle Kölhed skriver i sin blogg :

På DN debatt idag kan man läsa hur moderaterna tänker sig framtidens sjukvård.
RTP instämmer i grundinställningen att Sverige behöver en rättvis vård där
regionala olikheter försvinner. Men jag reagerar på det M skriver om att
lagstiftning ska ”tydliggöra vilken typ av behandlingar varje patient ska ha
rätt till vid vissa åkommor. Det kan handla om att få tillgång till en viss
behandling, ett visst läkemedel, ett visst hjälpmedel"

Det låter som de vill skapa bruksanvisningar som fungerar i alla situationer. Och vi i RTP vet att livet är lite mer komplicerat än så. Det behövs individuella bedömningar
eftersom alla har olika behov.

Det är visserligen bra att de vill öka patienters och brukares rättigheter, men det finns en risk att de återigen gör samma fel som när de skapade den nuvarande rehabiliteringskedjan. Det vill säga att inte lämna utrymme för individuella bedömningar.

Det kan jag skriva under på. Nu behandlas alla enligt samma mall vid sjukskrivningar och ansökan om livränta, sjukersättning mm. Det finns inget som helst utrymme för individuella behov trots att det står i lastiftningen och Försäkringskassans egna regler.

Bloggar: , , , , ,, ,alliansen,moderaterna, Fredrik Reinfeldt

Inga kommentarer: