fredag 18 september 2009

Könet avgör om du får livränta

Det är dubbelt så svårt för kvinnor som för män att få sina arbetssjukdomar godkända av Försäkringskassan. En man i Västernorrland har sju gånger större chans att få livränta på grund av arbetssjukdom än en kvinna från Gävleborg. Kön och bostadsort inverkar fortfarande på oddsen att få sin arbetssjukdom godkänd – trots att Försäkringskassan organiserat om för att uppnå en likvärdig bedömning.

Förra året beviljades 28 procent av männens ansökningar att jämföra med 15 procent av kvinnornas, enligt statistik som Försäkringskassan tagit fram till LO-Tidningen. Skillnaderna mellan könen har varit stora under många år. Enligt Försäkringskassans analyser är den främsta förklaringen att män och kvinnor arbetar inom olika yrken.Inom traditionellt manliga yrken har det funnits en större kunskap om arbetsmiljöfrågor vilket gjort att man lättare sett sambandet mellan skador och arbete, säger Carina Söderberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassans huvudkontor.

Mer forskning på mäns arbetsskador
Det finns också betydligt mer forskning som visar på sambandet mellan belastning och arbetsskador i manliga branscher än i kvinnliga. Forskning görs av män och på män som vanligt.
Kvinnor och män blir också olika bemötta inom vården och får olika diagnoser. Kvinnor får diagnosen SVB (Sveda och bränn kärring) istället för att tas på allvar av sjukvården. Kvinnors besvär beskrivs ofta som mer komplexa i sjukintygen, vilket gör det svårare att visa att de beror på arbetet. Kvinnor missgynnas därmed på flera nivåer, och det påverkar bedömningarna hos Försäkringskassan. Men det är inte uteslutet att även Försäkringskassan deltar i diskrimineringen.

Kritik för att ny forskning inte används
Försäkringskassan har tidigare fått kritik av Riksrevisionen för att ny forskning inte används i tillräcklig omfattning. Därför pågår också en kunskapssammanställning kring arbetsskador så att personalen hålls uppdaterad om ny forskning.

Sedan 2008 handläggs arbetsskador bara på fem ställen i landet i stället för 21 som tidigare. Tanken är att bedömningen ska bli mer likvärdig och att de som handlägger ärendena ska bli mer specialiserade. Men trots den nya organisationen kvarstår skillnaderna även i förra årets statistik.

Att FK inte följer aktuell forskning har väl många smärtpatienter märkt? De senaste rönen säger att det sker fysiologiska förändringar i nervsystemet vid långvarig smärta , medan FK säger att smärtan beror på psykiska orsaker.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, socialdemokraterna

1 kommentar:

Kristina Birkesten sa...

Kaktusblomman!
Jag blir vansinnigt arg på såna här orättvisor! Det är ju sanslöst! Visste inte att det var så stor skillnad, men jag är inte förvånad.

Att det sker fysiologoska förändringar i nervsystemet, inklusive hjärnans smärtcentrum, har man i vissa kretsar trott länge och nu slår forskningen fast att det är så.

Underligt att FK anser sig kunna följa egna regler.. Vad händer med "vetenskap och beprövad erfarenhet" som ska följas inom hela vårdsystemet, kan man undra när FK inte ens bryr sig.

Kramar!