fredag 4 september 2009

Många frågor återstår om sjukförsäkringen

Nästa år väntas regeringens nya sjukskrivningsregler slå till på allvar. Då kommer runt 50 000 människor att ha gjort slut på sina dagar med sjukpenning eller tillfällig sjukersättning. Vad ska hända med dem? Hur ska de försörja sig?

I dag kom svaret. Regeringen tänker satsa 17 miljarder kronor de kommande tre åren för att hjälpa långtidssjuka tillbaka till arbetslivet. Det som erbjuds är ett introduktionsprogram på Arbetsförmedlingen.Ersättningen kommer att motsvara aktivitetsstödet. Alltså som minst 223 kronor per dag, som mest 680 kronor om dagen. Efter introduktionen gäller rehabilitering med sikte mot arbetslivet, kortare arbetspraktik, jobb med lönebidrag, jobb på Samhall, bland annat. Den som är för sjuk för att klara av det här ska även i fortsättningen kunna få sjukersättning.

Men frågorna är fortfarande många: Kan man sjukskriva sig från den här aktiviteten om man inte klarar av den? Vem bedömer om man är tillräckligt sjuk för att få permanent sjukersättning? Hur lång tid ska det gå innan man får besked? Hur ska människor klara sig på den lägsta nivån, 223 kronor per dag? Hur länge ska man gå i olika åtgärder innan man får sjukersättning. Jag har vänner
som gått i arbetsprövning på olika ställen ett år. Är det rimligt? Är man över 50 ska man inte behöva valsa runt i olika "åtgärder
, tycker jag. Satsa istället på de unga som kanske aldrig varit ute i arbetslivet.

Läs också vad Peter Andersson skriver:

"Statsråden skriver på SvD Brännpunkt: i ett fåtal fall inte är möjligt för en tidigare långtidssjukskriven att delta i verksamhet vid Arbetsförmedlingen. Detta kan exempelvis gälla om personen vårdas på sjukhus eller på annat sätt får omfattande vård i hemmet eller via sjukvården. Regeringen anser att förlängd sjukpenning i sådana fall ska kunna betalas ut ".

Så det är alltså inte längre tal om livskvalitet för den som är sjuk/skadad. Det handlar bara om att göra rätt för sig, även om man arbetat tidigare och dragit sitt strå till stacken. Men den som inte hunnit ut på arbetsmarknaden bör också ha ett skyddnät. Hur mycket ska man arbeta då? Kommer man under 20 timmar /vecka hamnar man utanför för socialförsäkringssystemet.

Med dessa åtgärder ser Alliansregeringen till att de sjuka känner sig ännu mer utanför. För nu får man också höra frågan från omgivningen: Har du sjukersättning? Måste man inte vara halvdöd då? Du som ser så pigg ut?

Förslagen kommer att börja gälla den 1 januari 2010.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle,politik, ekonomi, sjukförsäkring,försäkringskassan, alliansen ,värk1 kommentar:

Ingela sa...

Som sagt, det är många frågor kvar att lösa i denna sjukförsäkringssoppa.
Jag tycker förslaget hade varit bra om det istället gällt många av dem som nu bara helt enkelt friskförklaras av Fkassan. De som fortfarande har rätt till ersättning är sannolikt för sjuka för att orka, eller må bra av sådana åtgärder. D v s de borde sänka ribban en nivå och dessutom återinföra tidsbegränsad sjukersättning!