torsdag 26 november 2009

Astmatiker felbehandlas

Fler astmatiker än väntat använder enbart långverkande bronkvidgare t x Oxis – något som kan öka dödligheten. Dessutom får många kombinationsläkemedel i första hand (t ex symbicort), i strid med dagens rekommendationer . Detta är fasta kombinationer av luftrörsvidgare och inhalationssteroider, som har blivit populära på senare år – men som är dyrare än två olika inhalatorer. Det visar den studie som hon presenterar i dag. Dessutom är skillnaderna mellan landstingen stora.


Studien visar också att långtidsverkande luftrörsvidgare, beta-2-stimulerare, ofta används på fel sätt. De ska alltid ges tillsammans med en steroid tex pulmicort, men i landstingen var det mellan 18 och 37 procent som inte fick det.

Bloggar: , , , , , , miljö, , vetenskap

Inga kommentarer: