söndag 8 november 2009

Försäkringskassan ska bedöma arbetsförmågan efter sex månders sjukdom

I den nya sjukskrivningskedjan är 180 dagars sjukfrånvaro en avgörande gräns. Den som inte kan återgå till sitt tidigare arbete ska då prövas mot hela arbetsmarknaden. Efter 180 dagar ska sjukvårdens läkare slippa bedöma om personen har någon arbetsförmåga, anser Anna Hedborg som utrett det svåra och oklara begreppet Arbetsförmåga på uppdrag av regeringen.

Efter sex månader blir det i stället en försäkringsfråga där Försäkringskassan kan behöva ta hjälp av egna medicinska team för sin bedömning.

Anna Hedborg vill dela upp det nuvarande begreppet arbetsförmåga i tre nya kopplade till de olika stegen i sjukförsäkringen. 1)Arbetsförmåga ska bara användas för att bedöma den som har ett arbete de första 180 sjukskrivningsdagarna.Under den första perioden är sjukvårdens läkare oerhört avgörande.

Den fortsatta bedömningen ska gälla 2)individens medicinska förutsättningar att arbeta någonstans på arbetsmarknaden. Då blir det inte bara en fråga om man kan arbeta utan också sannolikheten att hitta en försörjning. Det är en politisk fråga hur sträng eller generös försäkring vi vill ha, säger Anna Hedborg, som presenterade sina förslag på en presskonferens idag fredag.

Efter ett års sjukskrivning upphör rätten till sjukpenning, men möjlighet till förlängning finns i vissa fall. När man då prövar 3) försörjningsförmågan tycker Anna Hedborg att hänsyn måste tas till personens ålder, utbildning, erfarenheter och förmåga att lära nytt.

Arbetsrätten måste också utredas vidare.

Bra, tycker jag, att man tar hänsyn till ålder, utbildning mm. Det blir mer humant än dagens regler som drar alla över en kam.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar, Göteborg, , ,

1 kommentar:

Karolina sa...

När ens dagar är över finns ingen hänsyn alls, utan de är foten direkt och ut sparkas man medans man ligger. Ingen hjälp, ingen rehabilitering och defenitift ingen hänsynd till något. Så ser Den verkliga försäkringskassan ut...