söndag 8 november 2009

Få får träffa en ryggspecialist inom 90 dagar

SKL presenterar idag färsk statistik över landets vårdköer. Situationen är förbättrad, men vårdgarantin ändå långt ifrån infriad på flera håll. Många landsting uppfyller inte kravet att operationer ska utföras inom 90 dagar. Och besöken hos specialistläkare inom 90 dagar klaras på 79,5 procent av patienterna i genomsnitt. Kalmar ligger i topp med 95 procent, Västernorrland i botten med 55 procent.

Samtliga landsting har en särskild kö för patienter som frivilligt eller av medicinska skäl vill vänta längre. Däremot hanterar landstingen den mycket olikartat. I Skåne står nära hälften av patienterna i frivilligkön medan Västernorrlands består av enstaka patienter.

Själv har jag väntat sedan mitten av maj på att steloperera ryggen i Göteborg och vid det här laget träffat FEM läkare som alla ska göra sin egen utredning. Är det effektivt? Varför kan man inte lita på en annan läkares utredning? Tala om slöseri med resurser!
Utredare vill nu skärpa vårdgarantin

Bloggar: , , , , ,, , sjukförsäkringen,sjukskrivningar, Göteborg,,

Inga kommentarer: