onsdag 25 november 2009

Slarv med biverkningar av medicin dödar patienter

Cirka 400 personer (14%) varje år borde kunna slippa att dö av läkemedelsbiverkningar, om sjukvården var noggrannare. Studien visar att 14 procent av de dödliga biverkningarna hade varit möjliga att förebygga. Läkemedelsbiverkningar är bland de största patientsäkerhetsproblemen i sjukvården, säger Staffan Hägg, överläkare och docent i klinisk farmakologi vid Universitetssjukhuset i Linköping, och en av forskarna bakom studien.
Han anser att sjukvården har fokuserat mer på andra patientsäkerhetsfrågor, och underskattar biverkningsproblematiken.

Forskarna har utgått från 1 574 slumpvist utvalda dödsfall i Östergötland, Jönköping och Kalmar län. Gruppen har i en tidigare studie vaskat fram dem som dött av läkemedelsbiverkningar, 49 stycken. Förutsatt att resultaten är representativa för övriga landet uppskattar Staffan Hägg att cirka 3 000 personer i Sverige varje år avlider av läkemedelsbiverkningar.

Bloggar: , , , , , , , miljö, , , vetenskap

Inga kommentarer: