torsdag 5 november 2009

Arbetsskadeförsäkringen rena rånet

Mitt mål om livränta ska upp i Kammarrätten, där jag fått prövningstillstånd. Två vittnen ska också höras.Jag är väldigt tacksam för det. Idag är det väldigt svårt att få läkare att skriva intyg och att ställa upp och vittna.Jag tycker att de sviker oss patienter. Min smärtläkare har nu helt plötsligt ändrat sig och säger något annat till advokaten än han sagt till mig! Läkare!

Jag har förberett mig hela eftermiddagen på advokatens frågor.Men har inte stora förhoppningar om att vinna målet.Försäkringskassan har alltid tumf på hand och stora resurser som jag också betalar tilll. Visst är det konstigt att det är så svårt att få ersättning från arbetskadeförsäkringen, en försäkring som nästan ingen får ersättning sedan man ändrade reglerna? Nu måste den skadade ha övertygande bevisning på att ett samband föreligger mellan olyckan och skadan. Är det lika mellan Försäkringskassan och den skadade, vinner FK. Är det rättvisa?


Arbetsskadeförsäkringen är en god affär för staten. Förra året översteg inkomsterna utgifterna med drygt 1,8 miljarder kronor, miljarder som går direkt in i statskassan. Försäkringens samlade överskott motsvarar nu tre års utbetalningar till de arbetsskadade, påpekar Försäkringskassan i skrivelse till regeringen.

Mellan 1984 och 1992 mer än fyrdubblades utgifterna för arbetsskadeersättningar för att sedan mer än halveras fram till 1998. Den främsta orsaken till den kraftiga utgiftsminskningen var att arbetsskadesjukpenningen togs bort 1993, samtidigt som bevisreglerna för att få en arbetsskada godkänd skärptes.

Den 1 juli 2002 blev det något lättare att få arbetsskada godkänd. De nya bevisreglerna gäller dock inte arbetsskador som inträffat eller visats före detta datum, och ändringen kommer inte att få fullt genomslag förrän omkring år 2015. Min skada inträffade 1998. Den arbetsgivaravgift som är tänkt att finansiera försäkringen, arbetsskadeavgiften, har i många år gett inkomster som vida överstigit utgifterna. Det innebär att arbetsgivarna betalat för mycket, eller att de arbetsskadade fått för lite ersättning.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar, Göteborg, , ,

Inga kommentarer: