måndag 9 november 2009

Pressmeddelande från personskadeförbundet RTP om sjukskrivningsreglerna

Personskadeförbundet RTP utreder konsekvenserna av de nya sjukförsäkringsreglerna i en enkätundersökning bland sina medlemmar.

- Redan nu ser vi några oroväckande siffror om den undersökning som kommer publiceras i sin helhet i december, säger Pelle Kölhed förbundsordförande. Undersökningen visar att 50 procent av de som besvarat enkäten säger att de är oroliga för sin nuvarande ekonomiska situation och 69 procent oroar sig inför sin framtida ekonomiska situation. Hela 36 procent skulle inte klara av en oväntad utgift på 2000 kronor. Förtroendet för Försäkringskassan är genomgående lågt.

Personskadeförbundet RTPs undersökning visar en stor frustration över mötet med Försäkringskassan.

- Våra medlemmar vittnar om hur de blivit utförsäkrade, hur de känner sig kränkta av den behandling de får från Försäkringskassan och hur deras ekonomiska situation allvarligt försämrats, säger Pelle Kölhed förbundsordförande.
Detta har fått kongressen att reagera och kräva att problemen ska åtgärdas. Kongressen anser att det är bra att de nya sjukförsäkringsreglerna fokuserar på att få människor tillbaka i arbete. Kongressens ombud, som själva har en förvärvad skada eller företräder personer som har det, vet att deras medlemmar vill tillbaka till den livssituation de hade innan olyckan. Där är arbete en viktig del.

Men ombuden vet också av egna erfarenheter att för att kunna komma tillbaka till arbetslivet måste människor först rehabiliteras tillbaka till livet. Då behövs rehabiliteringsinsatser snarare än tvång och tidsbestämda kontroller. Här behövs en individuellt livsinriktad rehabilitering efter behov.
Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar, Göteborg, , ,

Inga kommentarer: