torsdag 12 november 2009

Luddiga läkarintyg skapar rättsosäkerhet

Över hälften av intygen som läkare skriver i samband med att personer söker permanent sjukersättning är så bristfälliga att en rättssäker bedömning av patienters arbetsförmåga inte kan göras, visar en undersökning.(Resultatet av granskningen, som gjorts av Stockholms läns landsting, har inte publicerats. Men enligt Dagens Medicin visar undersökningen att bara 44 procent av underlagen innehåller den information som krävs för att det ska gå att göra en bedömning av arbetsförmågan.

Granskningen bygger på 250 slumpmässigt utvalda så kallade LUH (läkarutlåtanden om hälsotillstånd) som skrivits av läkare i landstinget. Utlåtandena brukar oftast skickas till Försäkringskassan för patienter som är aktuella för "förtidspensionering" (permanent sjukersättning).

Kräv därför av din läkare att han/hon skriver ett klart och tydligt läkarutlåtande där det står varför du inte kan arbeta och vilken diagnos du har.
Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar, Göteborg, , ,

Inga kommentarer: