onsdag 25 november 2009

Ny jämförelse av vårdens kvalitet

Årets jämförelse av vårdens kvalitet och effektivitet är klar "Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet - jämförelser mellan landsting 2009". Exempelvis har överlevnaden i bröstcancer och andra vanliga cancerformer förbättrats, medan dödligheten i stroke har minskat. Användingen av bredspektrumsantibiotika har minskat och fler patienter är nöjda med både tillgång till vård och den vård som ges.

Det är några av resultaten i årets rapport är den fjärde i ordningen som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting publicerar.I rapportens diagram rangordnas landstingen efter sina resultat för 124 olika indikatorer. Rapporten innehåller också en del redovisningar av data på sjukhusnivå. En övergripande slutsats är att landstingen förbättrar sina resultat. Men inom och mellan landstingen finns fortfarande stora skillnader i resultat - både när det gäller behandlingar/operationer, väntetider, läkemedelsförskrivning och resursanvändning.

Bloggar: , , , , ,, , sjukförsäkringen,sjukskrivningar, Göteborg,,

Inga kommentarer: