måndag 12 januari 2009

Antidepressiva läkemedel förlorar subventionen

Kunskapen om antidepressiva preparat är dålig. Effekterna av vissa mediciner är blygsamma i förhållande till dess pris. Flera storsäljande antidepressiva preparat förlorar sin subvention nästa år. Samhällets nota för läkemedlen lättar med cirka 40 miljoner kronor. Men det stora problemet kvarstår: Kunskapen om medicinerna är urdålig.

Inte ens varannan patient blir bättre med sitt första antidepressiva preparat. Ofta måste medicinen bytas flera gånger innan symtomen ger vika. Oberoende forskning saknas.

– Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) – som bland annat bestämmer vilka läkemedel som patienter ska få köpa till rabatterat pris.

Det senaste beslutet mynnar ut i att fyra läkemedel mot depression blir av med sin statliga subvention från och med den 1 april nästa år. Storsäljarna Seroxat och Fontex, kanske mer känt under sitt utländska namn Prozac, tillhör dem. Dessutom gäller beslutet Remeron-S och Fevarin.

TLV anser att de är för dyra och med tanke på konkurrensen från billigare, likvärdiga preparat som har kommit i takt med att originalläkemedlen har mist sina patent.
Inga kommentarer: