torsdag 29 januari 2009

Nytt sätt att diagnostisera neuropatisk smärta

Vården av patienter med långvarig smärta är komplex och upplevs ofta som frustrerande i primärvården. Nu det utarbetats enkla och praktiska riktlinjer som kan underlätta diagnostik och behandling av patienter med nervrelaterad (neuropatisk)smärta.


Inga kommentarer: