söndag 25 januari 2009

Ingen sänkt skatt för sjuka och arbetslösa

Nu blir det, trots de dåliga tiderna, ytterligare skattesänkningar från regeringen. Det är tredje steget i regeringens jobbskatteavdrag – på totalt 15 miljarder kronor –som sätts i verket. Samtidigt höjs gränsen för statlig skatt från 28400 till 31700 kronor. Mest ger skattesänkningen procentuellt därför till den som ligger strax över den nya högre gränsen för statlig inkomstskatt. Som exempel får den som tjänar 25000 kronor i månaden totalt en minskad skatt med cirka 330 kronor. För den som tjänat 35000 blir sänkningen i snitt hela 980 kronor.

Den som är arbetslös och de som riskerar att bli det under året har däremot en helt annan situation. De omfattas inte av jobbskatteavdraget. Det gör inte pensionärer, sjuka och de som har sjukersättning (sjukpension) heller . Det är de som Alliansregeringen sparar pengar på och som finansierar skattesänkningarna. Att inte ge oss sjuka skatteavdrag är för att vi ska känna att vi är tärande parasiter som utnyttjar samhälllet.


Inga kommentarer: