söndag 18 januari 2009

Risk att resistenta bakterier sprids

Smittskyddsinstitutet varnar för att det kan pågå en nationell spridning av antibiotikaresistenta tarmbakterier, VRE. Det dramatiskt ökade antalet fall som har upptäckts under det senaste året är bara toppen på ett isberg, enligt undersökningar på de drabbade sjukhusen. De upptäckta fallen står endast för mellan 10 och 20 procent av alla som är smittade, enligt Smittskyddsinstitutet.

Bakterien förekommer i stort sett bara på sjukhus, där den kan orsaka mycket svårbehandlade urinvägsinfektioner, och vid hjärtklaffsbyte eller protesoperationer kan den infektera främmande material som opereras in och då bli väldigt svårbehandlad.

Det finns fortfarande två antibiotikum som biter på bakterien, men de har biverkningar och är antingen krångliga att ge eller är väldigt dyra.

Att det uppstår antibiotika resistenta bakterier beror dels på att antibiotika använts i onödan t ex vid urinvägsinfektioner och förkylningar, dels på att hygienen på sjukhusen varit otillräcklig. Handtvätt och noggrann städning är A och O om man vill förebygga infektioner både hemma och på sjukhus.


Inga kommentarer: