torsdag 29 januari 2009

Sexuella problem vanligt vid långvarig smärta

En vanlig orsak till sexuell dysfunktion är biverkningar av värktabletter och antiepileptika som t ex Lyrica och Cybalta. Långvarig användning av opioider (Tramadol, Kodein) ger ofta hormonella förändringar, vilket i sin tur kan leda till nedsatt sexuell lust och funktion. De flesta tricykliska antidepressiva (Tryptizol) ger nedsatt sexuell lust hos både män och kvinnor samt även erektil dysfunktion hos män och minskad lubrikation hos kvinnor. Även de nya SSRI-preparaten (Zoloft, Cipralex) ger minskad lust och svårighet att få orgasm. Men det finns ett hälsokostpreparat Largiplex som ger ökad lust både för kvinnor och män. Män kan också få Cialis utskrivet på recept om de har problem med erektionen.

Det är också vanligt att den som har långvarig smärta avstår från sexuell aktivitet på grund av rädsla för ökad smärta. Men då kan man tex ta en extra värktablett. Sexuell dysfunktion involverar ofta en partner. Det är då viktigt att man talar med varandra om sex och varför det inte fungerar. Problem i förhållandet kan också vara av betydelse för minskad lust och funktion.

Det händer att all slags fysisk beröring mellan parterna successivt upphör. Beröring kan t ex uppfattas som en invit till en oönskad sexuell aktivitet. Men beröring är livsviktigt för förhållandet även om man inte kan ha sex! Det är viktigt att fortsätta med fysisk beröring eftersom det har positiva effekter och ökar välbefinnandet. Ett hormon, oxytoccin ( välmåendehormon) frisätts vid beröring som också har smärtstillande effekt.

De flesta som drabbas av sexuell dysfunktion upplever det som en inskränkning i den normala livsföringen. Det är därför viktigt att ta upp dessa frågor med doktorn/sköterskan för att kunna få hjälp. Man kan också ta kontakt med en samlevnadsexpert eller psykolog som specialiserat sig på samlevnadsfrågor.

Inga kommentarer: