söndag 8 augusti 2010

Cancervården reserverad för yngre patienter

Ren åldersdiskrimenering av sjukvården att inte ge äldre cancerdrabbade samma vård som unga!
I dag presenterar Cancerfonden sin årliga rapport för cancerläget i landet. Cancerfonden spår att allt fler kommer att få den dödliga sjukdomen, eftersom vi blir allt äldre. Cancerrisken ökar ju med åldern. Men både vården och forskningen är inriktad på de yngre.

Några exempel:

En studie i Örebro visade 2006 att cancerpatienter som är över 70 år gamla får sämre behandling i hela vårdkedjan:

* Tumören upptäcks senare och är därför större.
* De undersöks mer sällan och därför blir behandlingen sämre.
* De får mer sällan bröstbevarande kirurgi och strålbehandling.

En annan studie visar att nästan alla yngre patienter med akut leukemi fick den viktiga undersökningen cytogenetik. Bland patienterna över 70 år undersöktes bara hälften. Medan 92 procent av de yngre fick remiss, fick bara 40 procent av de äldre.

Socialstyrelsen rekommenderar att kvinnor mellan 40 och 74 år regelbundet kallas till mammografi. Men flera landsting struntar i rekommendationen och sätter stopp för undersökningarna mycket tidigare. De senaste decennierna har dödligheten i bröstcancer sjunkit i alla åldersgrupper upp till 70. För kvinnor över 80 har dödligheten där­emot ökat.

Listan på underbehandling av äldre kan göras ännu längre. Ibland får de ingen behandling alls vid till exempel lungcancer eller prostatacancer. Ofta är förklaringen att behandlingen är för tuff. Det är vad man tar för givet,men många äldre är idag vältränade och fyskt aktiva långt upp i åldrarna.m Skärpning!
Bloggar: , , , , , Göteborg, ,

Inga kommentarer: