tisdag 17 augusti 2010

Rikshäxan Husmark-Pehrsson bluffar - igen!

I en debattartikel på protestera.com skriver Nätverket protestera.org  så här: Cristna Husmark-Pehrsson har vaknat till liv igen och i en debatt i GP hoppas hon att läsarna inte har insett sanningen och använder sig återigen av myter och vilseledande statistik. I brödtextens 2 första meningar lyckas hon ljuga hela 3 gånger! Naturligtvis inleds debatten, som de flesta andra, med de berömda 140 personerna - en siffra som är helt uppåt väggarna felaktig om man ska se till antalet verkliga förtidspensioneringar.

Snälla Christina Husmark-Pehrsson, en gång för alla:

1. Vi har ALDRIG varit sjukast i Världen eller ens i Europa! Detta avslöjades redan år 2003 och senast detta år. Se länkar i slutet av pressmeddelandet. Här finns inget mer att tillägga och uppgifterna kommer från forskare.

2. Sverige har ALDRIG förtidspensionerat 140 personer om dagen. Däremot nybeviljades genomsnitt 149,5 personer per dag sjuk- eller aktivitetsersättning på 25-100%, med eller utan tidsgräns, mellan åren 1998-2006.

Man var inte förtidspensionerad/förtidspensionär då man arbetade upp till 75% och exempelvis hade 25% tidsbegränsad aktivitetsersättning resterande tid! Däremot förtidspensionerades 51 personer om dagen mellan 1998-2006. Vi förstår dock om detta inte låter lika dramatiskt i media.

3. Vi har ALDRIG haft över 500.000 förtidspensionärer. Däremot hade vi som mest 556.789 personer (år 2005) med sjuk - eller aktivitetsersättning på 25-100%, antingen med eller utan tidsgräns. Här ingår alltså de som arbetade upp till 75% och hade någon form av ersättning resterande tid. Dessa var inte förtidspensionerade!

4. Husmark-Pehrsson skriver också "Vi vet också att sjukskrivningarna halverats och att det i dag är 91 000 färre förtidspensionärer än när (S) förlorade valet 2006".

Att statistiken kraftigt sjunkit beror på att regeringen tagit bort den tidsbegränsade sjukersättningen (med vissa övergångsregler) och att äldre sjuka, som tidigare hade sjukersättning, har gått över till ålderspension. År 2008 hade exempelvis 171.665 personer mellan 60-64 år sjukersättning på 25-100%, med eller utan tidsgräns. Samma år var det exempelvis 25.497 personer mellan 35-39 år.

Christina Husmark-Pehrsson som gammal sjuksköterska borde förstå att bakom statistiken finns människor som far riktigt illa. Protestera.org ifrågasätter hur hon har samvete att vilseleda väljarna med fakta som hon vet är så uppenbart fel. De undrar också vilket parti det är som verkligen gömmer sjuka i statistik? I GP.s debatt anklagas nämligen socialdemokraterna för att de gjorde detta.

Kan inte annat än instämma i ovanstående!
Bloggar: , , , , , värk, , , , , Regeringen, moderaterna,val 2010

Inga kommentarer: