onsdag 11 augusti 2010

Långtidssjuka kränks ofta i sjukvården

Av drygt 5 800 långtidssjukskrivna män och kvinnor var det drygt var fjärde som uppgav att de hade dåliga erfarenheter av sina möten med vården. En stor del av dessa kände sig även kränkta. Det äralltså inte ovanligt att långtidssjukskrivna personer känner sig kränkta inom vården. Att inte ha mötts av respekt eller att ha behandlats nonchalant av vårdpersonalen är faktorer som är allra starkast kopplade till att känna sig kränkt. Det visar de första resultaten från en enkätstudie bland långtidssjukskrivna i Stockholms län som på måndagen redovisades vid den internationella konferensen i medicinsk etik i Uppsala.

Bloggar: , , , , , Göteborg, ,

Inga kommentarer: