söndag 22 augusti 2010

Funktionshindrade osynggörs i valet

Samtliga politiska partier har medvetet valt bort att lyfta handikappfrågorna, skriver Per-Olof Larsson och Jörgen Lundälv i GP. Medierna bevakar inte heller dessa viktiga frågor i valtider. Funktionshinder är något som kan drabba vem som helst av oss. Vem som helst kan under livet få en funktionsnedsättning vilket gör tillgänglighet till en angelägenhet för alla.

Skribenterna har också noterat hur statsmakterna försöker försämra för personer med funktionshinder genom att urholka sociallagstiftningen till exempel genom att spara in på personligt assistent enligt LSS – Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade.

Dessvärre finns det tyvärr inte bland de politiska partierna något större intresse för så kallade handikappfrågor. Kvinnors, invandrares och ungdomars situation har funnits på dagordningen. Men något intresse för funktionshindrade och deras situation finns inte och har inte funnits under de senaste tio åren. Det skulle överhuvud taget behövas en större disussion om funktionshinder där man diskuterade vad som räknas som funktionshinder och inte. Ett rörelsehinder i form av rullstol är jobbigt, man att tex inte kunna sitta eller stå en längre tid , som många ryggskadade, är också väldigt handikappande.

Jag tycker att det inte bara är viktigt att komma in i lokaler, utan också att kunna stanna där! Om det tex inte finns någar bekväma sittplatser är det omöjligt för ryggskadade att stanna där. Det samma gäller kollektivtrafiken om det är långt mellan turerna och man måste stå och vänta eller om det tar för lång tid som flexlinjen i Göteborg.Att sitta länge är för en ryggskadad lika jobbigt som att stå en längre tid. Jag tycker också att sjukpensionärer osynliggörs i politiken. När ska vi få skattesänkningar som andra pensionärer?
Bloggar: , , , Göteborg,, värk, , , , , Regeringen, moderaterna,val 2010

Inga kommentarer: