tisdag 10 augusti 2010

Regeringen har missbrukat sin makt - trakasserar sjuka

"Sjukförsäkringen är en grundsten i vårt samhälle och den är alldeles för viktig för att låta sig formas av politisk pajkastning som därtill förolämpar svaga och sjuka. Det är tämligen uppenbart att regeringen försummat att i erforderlig utsträckning ta råd från försäkringskunnig expertis. Oacceptabelt många och viktiga frågor står fortfarande helt obesvarade." Försäkringskassans bristfälliga kompetens försämrar rättssäkerheten, skriver Thomas Ek på Newsmill.


Regeringen har i tysthet brutit mot etikens mest grundläggande kod - humaniteten.  Etiska regler som styr våra lagar och dess tillämpning är människovärdeprincipen, godhetsprincipen, autonomi- och självbestämmandeprincipen, solidaritets eller medmänsklighetsprincipen. Var tog de vägen? Istället har Regeringen grovt överskridit sina befogenheter när den tagit beslut om den sk. Rehabiliteringskedjan och ändringar i sjukförsäkringen.

Skribenten belyser på ett utmärkt sätt det utsatta läge sjuka och skadade befinner sig i. Vem ska de tro och lita på när samhället sviker?

Bloggar: , , , , värk, , , Regeringen, moderaterna,val 2010

Inga kommentarer: