tisdag 10 augusti 2010

WAD-skadade får ofta käkproblem

Bara att tugga/äta”kan normalt belasta hjärt-kärlsystemet som när man går fort visar en ny studie vid Umeå Regionsjukhus. De högre värdena hos whiplashskadade (som liknar ansträngning för att springa hos oskadade) och ofullständig återhämtning efter tuggning tyder på att whiplashskadade är särskilt känsliga för belastning i käk-nacksystemet. Detta kan i sin tur förklara den nedsatta uthålligheten vid naturlig tuggning, och varför en måltid kan provocera smärta och många andra obehag som gör att den skadade mer eller mindre omedvetet ändrar kost- och ätvanor och sociala beteenden. Belastningstestet som utformats vid studien är lämpligt för objektiv värdering av funktionsnedsättning såväl vid utredning och diagnostik som vid uppföljning efter rehabiliteringsåtgärder.

Undersökningen med titeln ”Cardiovascular and muscle activity during chewing in whiplash-associated disorders (WAD)” publiceras i juninumret 2010 av den vetenskapliga tidskriften Archives of Oral Biology.

Läs mer om studien här
Bloggar: , , , , , värk, ,

Inga kommentarer: