tisdag 24 augusti 2010

Snälla bakterier mot UVI

Ett alternativ till antibiotika kan i framtiden bli ”snälla” bakterier som hindrar ”elaka” bakterier från att slå till, vad gäller behandlingen av återkommande urinvägsinfektioner. I en studie har forskare vid avdelningen för urologi vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet riktad in sig på personer som har svårt att tömma blåsan helt, vilket ökar risken för att drabbas av återkommande urinvägsinfektioner, rapporterar nyhetsbyrån TT.

I dag behandlas komplicerade urinvägsinfektioner med långvarig kurer antibiotika. Det kan leda till resistensutvecklin av bakterierna mot antibiotikan och svampinfektioner.Men nu visar ny forskning från Lund att om en speciell typ av bakterie förs in i urinblåsan med en kateter så kan den hindra att sjukdomsalstrande bakterier får fäste. I studien har en grupp patienter som lider av återkommande urinvägsinfektioner fått prova på att leva ett år med och ett år utan bakteriebehandling, och resultaten talade sitt tydliga språk.

Både de ”snälla” bakterierna som förhindrar urinvägsinfektioner samt de bakterier som orsakar besvären är av gruppen E.coli. Skillnaden mellan dem tycks bland annat bestå i att bakterier som orsakar sjukdom har bättre förmåga att fästa på urinblåsans slemhinna. Den ”snälla” bakterien, som fått namnet E.coli 83972, skulle kunna fungera i förebyggande syfte, men för att bota en redan pågående infektion krävs däremot fortfarande antibiotika.

Hög tid att det forskas på urinvägsinfektioner som är ett vanligt problem för kvinnor.Särskilt äldre.

Bloggar: , , , , , Göteborg, , ,  ,  ryggont, , , medicin

Inga kommentarer: