tisdag 10 augusti 2010

Svårt få ersättning för whiplashskada

Det är första gången som Regeringsrätten prövat frågan om pisksnärtsskada och livränta. Rättsläget har länge varit oklart. De som har ansökt om livränta har ofta fått nej av Försäkringskassan och ärendena har då, med få undantag, överklagats till länsrätten, som numera heter förvaltningsrätten.Den som har skadats på arbetet eller på väg till eller från arbetet kan ha rätt till livränta. Inkomstbortfallet vid sjukersättning eller liknande täcks då av livräntan.

I ett internt informationsmaterial konstaterar Försäkringskassan nu bland annat: ”Enligt Regeringsrättens mening kan förekomsten av besvär efter en trafikolycka inte i sig utgöra tillräckligt bevis om orsakssamband med trafikolyckan.” Märkligt resonemang! Om man förlorat en arm eller krossat ryggen vid olyckan så spelar det tydligen heller ingen roll.

Det bekräftar vad vi redan visste: Att samhället negligerar och smutskastar oss whiplashskaadde, dessutom får vi inte den ersättning vi är berättigade till enligt Arbetsskadeförsäkringen ( som går med vinst). Man kan bli rättshaverist för mindre....

Bloggar: , , , , , Göteborg, värk, ,, , Regeringen, moderaterna,val 2010

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag ådrog mig en whiplashskada på väg till arbetet 2003 och har efter en sk arbetslivsintroduktion på arbetsförmedlingen som jag aldrig var närvarande på nu beviljats sjukersättning och arbetsskadelivränta tillsvidare. Jag har genomgått omfattande utredningar inom vården och har en ett väldokumenterat beslutsunderlag vilket jag tror har varit avgörande i mitt fall.

Kaktusblomman sa...

Vad roligt för dig! Grattis!

Jeanette1981 sa...

Sitter själv med en överklagan te afa efter ett överfall på jobbet. Man ska ta att man blir frihetsberövad och misshandlad det hör ju till jobbet tydligen tycker afa