torsdag 19 augusti 2010

Nya lagen om sjukskrivning liknar tidigare tvångssteriliseringar

Distriktsläkaren och forskaren Karin Starzmann menar att attityden och hanteringen av sjukskrivna i Sverige i dag bär stora likheter med de rashygieniska idéer som ledde till lagstiftningen som tvångssteriliserade 63 000 svenskar mellan 1935 och 1975.

Nu har lagen om allmän försäkring ändrats och Försäkringskassan har genomgått omfattande omstrukturering. Försäkringskassan har tolkningsföreträde för vilka sjukdomar och symtom som ger arbetsoförmåga och hur länge arbetsoförmågan kvarstår. Läkarna är helt styrda av hur Försäkringskassan vill att intygen ska skrivas. Individuella bedömningar finns det inte utrymme för utan försäkringskassetjänstemannen följer bara den nya lagen oavsett vilka konsekvenser det får.


Starzman skriver att om man tittar på likheterna mellan steriliseringslagen och den nya sjukförsäkringslagen är de instiftade för samhällets bästa och tar inte hänsyn till vilka konsekvenser det medför för individen. Vidare anser hon att om vi inte gör något nu kommer vi att få göra upp med detta i vår historia senare! Hon undrar om opinionen och politikerna vill se hela problemet kring sjukskrivning och rehabilitering eller vill de bara falla in i det allmänna ogillandet och låta denna farliga process fortgå utan moraliska betänkligheter? Ska sjuka offras för den goda saken skull, på samma sätt som epileptiker steriliserades på 40-talet?

Jag har ju skrivit tidigare i bloggen att Regeringen beter sig som nazister och diskriminerar oss sjuka genom att vi bl a får betala högre skatt och behandlas som mindre vetande och omoraliska.Vi sätts i tvångsarbete också genomde sk. rehabiliteringsprogrammen. Här kan Du läsa mer om hur läkare, försäkringskassa och rättsystemet ser på trafikskadade och bortförklarar deras skador.

Bloggar: , , , , värk, , , , , Regeringen, moderaterna,val 2010

Inga kommentarer: