torsdag 16 februari 2012

Ännu dyrare läkemedel om Regeringen får bestämma

Grundersättningen för ordinerade läkemedel som sjukförsäkringen betalar är nu 42 procent av medicinens pris. Arbetsgruppen föreslår att ersättningen sänks till 35 procent.

Om patienten är berättigad till specialersättning är ersättningen nu 72 procent eller 100 procent av läkemedlets pris. Arbetsgruppen föreslår att den högre nivån bibehålls men att den lägre sänks till 65 procent.

För att kompensera de mindre ersättningarna föreslår arbetsgruppen att partipriserna för läkemedel sänks med 5 procent.

Nu ska sjuka sättas åt ännu mer! Det räcker tydligen inte att vi betalar mer i skatt (inget jobbskatteavdrag) och har en taskig sjukersättning som inte är mer 65% av den sjukpenningvi hade som friska. Vad kommer sedan? Jag börjar förstå hur judarna kände sig i Tyskland.....

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring, Fredrik Reinfeldtdebatt,  demokrati, moderaterna, propaganda

Inga kommentarer: