torsdag 16 februari 2012

Sjukvård via webben används i Västerbotten

I morgon, torsdag 26 januari, arrangerar Västerbottens läns landsting en dag om e-hälsa på Grand Hôtel i Stockholm. Under temat "Så stärker e-hälsa vården" ska olika verksamheter inom landstinget visa hur man dagligen använder digital teknik för att bedriva kvalificerad vård på distans. Hela arrangemanget direktsänds på webben och kan följas av alla intresserade. Dagen spelas också in för att sändas i SVT:s Kunskapskanalen.

Det man får se och höra är hur landstinget mer eller mindre dagligen använder sina 150 videokonferenssystem och 500 webbkameror till bland annat undersökning, ronder, rehabilitering eller specialistkontakt. Och om hur teknik för undersökning och behandling utvecklats ur behoven.

Det handlar t ex om hur man med en fjärrstyrd robot kan undersöka hjärtsvikt eller bråck på stora kroppspulsådern. Det kan också vara t ex

- multidisciplinära ronder mellan landsting, om konsultationer kring ultraljud mot sjukhus i regionen eller mot barnhjärtkirurgin i Göteborg.

- avancerad språkträning för afatiker i glesbygdsbygd. Personer som inte orkar de långa resorna till logopeden och som då riskerar att bli utan den förbättring som kan ske. Eller om hjälp mot stamning i länsdelar där det inte finns logopeder att tillgå.

- specialiststöd vid smärtrehabilitering och palliativ vård.

- mobila check up-väskor, där patienten enkelt själv kollar sina värden.

Självfallet är tekniken mycket användbar i glesbygd och t ex i fjällvärden eller skärgården där det är långt till specialistsjukhus.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, intressant,  debatt, , , Intressant


Inga kommentarer: