torsdag 2 februari 2012

Mer diskbråck inom byggbranschen än i vården?

En studie från forskare vid Umeå universitet påvisar en ökad risk för sjukhusvård på grund av diskbråck hos de flesta yrkesgrupper i byggbranschen. Majoriteten drabbas i åldern 30-49 år. Ökad kroppslängd och vikt leder till mer besvär

I vissa byggnadsyrken var risken nästan fördubblad. Bland golvläggare, rörmokare, murare och maskinförare beror vart tredje fall av diskbråck på faktorer i arbetet. Det visar att fysiskt belastande arbete med tunga lyft och vridna arbetsställningar är viktiga orsaker.

Studien publiceras nu i tidskriften Spine och har letts av Jens Wahlström, forskare vid Umeå universitet. Den bygger på unika uppgifter från ca 260 000 byggnadsarbetare hämtade från Bygghälsokohorten, ett register med data från anställda i byggbranschen.

Jag undrar hur resultatet hade varit om de undersökt undersköterskor  eller vårdbiträden?Är det forskat på dem över huvud taget? Män har ju lättare att få godkänd arbetsskada om de har ryggbesvär. Det kanske beror på att det forskas för lite om vårdpersonal och deras arbetssituation?

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , demokrati,

Inga kommentarer: