torsdag 16 februari 2012

Satellitpatienternas vård ineffektiv och negativ för patienterna

När Ädelreformen infördes 1992 fanns det ca 50 000 vårdplatser i Sverige, men efter hand har de minskat i antal och är nu ca 25 000. Införandet av accelererad postoperativ vård efter planerad kirurgi (fast track surgery, enhanced recovery after surgery) har minskat vårdtiderna på kirurgiska avdelningar. Det har varit ett av flera argument när antalet vårdplatser reducerats under senare år. Men samtidigt har andelen multisjuka och äldre ökat, vilket medfört att överbeläggningar och utlokalisering till andra kliniker av de kirurgiska patienterna (satellitpatienter) har ökat inom akutsjukvården.

En undersökning vid Universitetssjukhuset i Linköping visar att där vårdades under 2010, 181 kir­urgiska satellitpatienter under 556 dygn på 13 olika kliniker. Gallsten, appendicit och oklar buksmärta var de vanligaste diagnoserna.

En del patienter kände sig otrygga och tyckte inte om att flyttas runt och vårdpersonalen kände ofta inte till vem som var ansvarig kirurg och var mycket missnöjd med kvaliteten på ronderna. Läkarna rapporterade cirka en timmes extra tidsåtgång varje dag.

Avvikelser förekom hos åtta patienter (4 procent), och de allvarligaste gällde två tillbud (försenad dialys, försenad upptäckt av anuri).Patientsäkerheten kunde upprätthållas med hjälp av vårdplatskoordinatorer, som har en central roll för att undvika att riskpatienter utlokaliseras. Trots detta är olägenheterna med satellitpatienter stora för både patienter och vårdpersonal.

Politikerna har inte förtstått att om de tar bort vårdplatser så flyttar de bara problemet någon annanstans.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, intressant,  debatt, , , Intressant

Inga kommentarer: