onsdag 15 februari 2012

Utredning om begrepp för bedömning av arbetsförmågan klar

Försäkringskassans uppfattning är att det inte är begreppen reguljär arbetsmarknad eller normalt förekommande arbete i sig som är legitimitetsproblem utan att försäkrade blir bedömda mot andra arbeten än det egna (det yrke man har och är utbildad för).

Försäkringskassan konstaterar att det finns problem med båda de begrepp som använts. Ett är att de inte 1) tydligt pekar på
att det är medicinska förutsättningar för arbete som ligger till grund för
prövning av arbetsförmåga. 2)Att det ett problem med att
använda arbetsmarknadsbegrepp som missvisande leder tanken till faktiska och
konkreta anställningar, i stället för till generella krav på medicinskt relaterade förmågor som olika typer av arbeten representerar.

Försäkringskassan anser alltså att finns det alltså goda skäl för att överväga införandet av ett nytt begrepp.Läs mer i rapporten,se länk.

Innan rehabiliteringskedjans tidsgränser infördes, (åtminstone för sjukskrivna med en anställning), gjordes mer sällan och framförallt senare i sjukfall, sällan bedömningar mot annat än ordinarie arbete.

Tidsgränserna i Rehabiliteringskedjan har tidigarelagt bedömningen mot
arbetsmarknaden i stort, och att fördelningen av när i tiden indragningar görs flyttats tidigare i sjukfallen både för anställda och arbetslösa. Detta innebär samtidigt att antalet försäkrade som berörs av bedömningen mot annat arbete
ökat.

Med andra ord har Alliansregeringens sk "Rehabkedja" gjort att både arbetslösa och anställda sjuka har fått en osäkrare tillvaro.


Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring, Fredrik Reinfeldtdebatt,  demokrati, moderaterna, propaganda

Inga kommentarer: