fredag 10 februari 2012

Brister i vården av de sjukaste äldre

I gruppen mest sjuka äldre ingår cirka 300 000 personer som är 65 år eller äldre och är många helt beroende av andra personer för att klara sin vardag. Socialstyrelsen publicerar idag två rapporter om deras vård och omsorg.

Där framgår att:

  • 28 000 av de mest sjuka äldre – motsvarade 9 procent av gruppen – vårdades under 2010 på sjukhus för ett sjukdomstillstånd som en väl fungerande primärvård och äldreomsorg i många fall hade kunnat förebygga.
  • 49 000 eller 16,6 procent i gruppen hade behandlats med minst ett läkemedel som kan vara olämpligt att ge äldre personer. Det ställer höga krav på personalens kompetens
  • 28 000 personer (9,4 procent) använde minst tre psykofarmaka samtidigt. Söver man ner de äldre för attde inte ska vara så "jobbiga"?
  • Den basala hemsjukvården brister i tillgänglighet och läkarmedverkan. Avancerad hemsjukvård bör byggas ut. Alla får inte en individuell plan och en fast vårdkontakt, som de behöver.
  • De mest sjuka äldre riskerar att missgynnas av vårdvalssystemet, om de inte har en engagerad företrädare.
– Det är oerhört viktigt att primärvården och äldreomsorgen tillsammans ger de mest sjuka äldre en vård som är kvalificerad, tillgänglig, flexibel och samordnad, säger Ulla Höjgård, som är socialråd vid Socialstyrelsen.

Gert Alaby är samordnare för äldrefrågor vid Socialstyrelsen. Han understryker att frågor om personalens kompetens, bemanning, samverkan och ledning är helt avgörande för kvaliteten på den vård och omsorg som ges till de mest sjuka äldre. Det går inte att dra ner på personalen och tro att de ska göra ett bra jobb.

– Om detta fungerar behöver inte äldre söka vård akut så ofta. Alla äldre får inte den hjälp de behöver från primärvård och äldreomsorg. Det är inte acceptabelt, säger Gert Alaby.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring

Inga kommentarer: