fredag 24 februari 2012

Statistik över trafikskadade

Sveriges officiella statistik över dödade och skadade personer i vägtrafiken baseras helt och hållet på de olyckor som polisen får kännedom om och rapporterar in i Transportstyrelsen skaderegister STRADA. Uppgifter från STRADA levereras årligen till Trafikanalys som är statistikansvarig myndighet och producent av denna statistik.

Uppgifterna om dödade är noggrant kontrollerade mot andra källor och håller hög kvalitet. Vad gäller skadade vet vi däremot att polisen inte känner till alla fall och att antalet skadade i vägtrafiken därmed underskattas. Dessutom kan inte polisen lämna närmre uppgifter om de skador som trafikanterna drabbats av. Som ett komplement till denna statistik finns därför även uppgifter om personer som uppsökt akutsjukhus på grund av skador man erhållit i vägtrafik.

Statistiken visar att trafikolyckorna minskat totalt sett sedan 1970-talet. Ändå är det för många som skadas och dör (2888 totalt under 2010).

Bloggar: hälsasjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant

Inga kommentarer: