onsdag 29 februari 2012

Sömntabletter farligare än man tror

Sömntabletter är farligare än man trott och regelbundet intag av sömntabletter ökar risken att dö i förtid med nästan 40 procent.

Dessa alarmerande siffror debatteras även i Sverige. De vanligaste tabletterna är till exempel Sonata, Imovane (Zopiklon) och Stilnoct. Dessa marknadsförs ofta som de nya och ofarliga sömtabletterna, vilket inte alls är fallet. De leder dessutom till beroende har det visat sig.

Listan på såväl officiella som inofficiella biverkningar är oroväckande lång och den blir hela tiden längre. Det stora problemet är att det inte utförts några studier på hur man påverkas av de nya sömtabletterna vid långtidsbruk. Tanken från början var att man högst skulle använda dem i någon vecka, men läkare skriver ut tabletter som Stilnoct till patienter under flera år.

Enligt de kanadensiska forskarna tror man att sömnmedel framförallt är farliga på grund av att de påverkar vår reaktionsförmåga, vilket bidrar till att man faller, och andra olyckor. Dessutom påverkar sömnpiller andningssystemet som rubbas när man sover med sömnmedel i kroppen.Alkohol är också farligt i kombination med sömnmedel.

Det har också visat sig att piller ångestdämpnde läkemedel bidrar till en för tidig död på ungefär samma sätt som sömnmedlen. Nu efterlyser man mer forskning kring sömn och ångestpiller.

Nu har det kommit nyare forskning bl a en amerikansk undersökning som visar att allmänt förekommande sömnmediciner har en koppling till en över fyrfaldig risk att dö i förtid.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

Inga kommentarer: