måndag 6 februari 2012

Vårdpersonal oförsäkrad vid arbetsskador

Programmet de oförsäkrade i SVT, visar att vårdpersonal i praktiken är oförsäkrade vid arbetsskada. Arbetsskadeförsäkringen går med överskott och lagstiftningen har ändrats så att fler ska få ut ersättning.Men ändå är det fler män än kvinnor som får ersättning.Lättast har män inom byggsekorn att få ersättning för den skada de fått genom arbetet.

Undersköterskan Helena förstörde ryggen i en olycka på jobbet, men hon får inte skadan erkänd som arbetsskada. För anställda inom vården har det blivit nästan omöjligt att få ersättning från arbetsskadeförsäkringen.Det är samma problem för alla NACKSKADADE, som skadats under resa till eller från arbetet. De möter samma misstro från FK.

"Att allt färre får ersättning är ett politiskt ansvar, jag kräver nu att socialförsäkringsministern kommer till socialförsäkringsutskottet och redogör för vilka åtgärder han tänker vida, säger Gunvor G Ericson Miljöpartiets ledamot i socialförsäkringsutskottet.": "- Det verkar finnas en strukturell diskriminering . När bara 2 av 100 inom vårdyrken mot 1 av 3 byggnadsarbetare får sin arbetsskada godkänd. Alla skador bör bedömas individuellt och det är helt oacceptabelt att Försäkringskassan skyller på deltidsarbete och familjeförhållanden så som framkom av SVT dokumentären, säger Gunvor G Ericson.I 4 av 10 ärenden har kassan inte gjort undersökning av arbetsmiljön så som ska göras. Och det saknas oftast uppgifter om skadliga faktorer i arbetet, när det gäller vård och omsorgsarbete. "

Inspektionen för socialförsäkringen har undersökt Försäkringskassans beslut i arbetsskadeärenden ur ett jämställdhetsperspektiv och konstaterar i sin rapport att skillnaderna är stora samt att beslut om livränta är oförutsägbara och rättsosäkra.Ska vi ha det så? Ett statligt verk fattar beslut som är diskriminerande och rättsosäkra! Ju bättre intyg den skadade uppvisar (om hon är kvinnna) desto mer anstränger sig FK för att kunna "motbevisa" att skadan inträffat i arbetet. De försöker istället få det till att kvinnan har psykiska problem pga familjekonflikter eller stress. Det gjorde de i mitt fall också. FK-läkaren hade en otrolig uppfinningsrikedom när det gällde att hitta andra förklaringar till mina nackproblem, trots att jag varit med om två bilolyckor.

Läs också : Pengar till annat säger ledare i Dagbladet

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring

Inga kommentarer: